Mama Natura és una marca nova que es posiciona a les farmàcies de les grans ciutats.

Vam crear una imatge fresca que connectés amb les mares per via de metges, farmacèutics i personal sanitari. Per fer-ho, vam concebre nous paquets, material de trade-marketing, revistes periòdiques per al consumidor i tota mena d’accions per promoure les estratègies sell in i sell out del producte. Un Over the Counter (OTC) clàssic amb la implicació essencial del majorista i la farmàcia.