Els nous hàbits de consum exigeixen productes sans, d’elaboració senzilla.

Vam crear una imatge corporativa que transmetés tots aquests valors amb una construcció de marca dinàmica, basada en la presència d’Alifarma en diferents sectors alimentaris (bakery, health, dairy, beverages, savoury) per donar a conèixer el seu saber fer (know-how).

Vam dissenyar el logotip, la imatge corporativa, el web, material comercial, material tècnic i, fins i tot, vam fer la gestió integral de fires i actes internacionals, facilitant, d’aquesta manera, la feina de l’equip de vendes amb un únic objectiu: posicionar la marca alifarma com a líder del sector.